tracking

HVORDAN VEDLIKEHOLDE SPILLEBORD?

lene

May 19, 2021

Steg 1

Rengjøre stengene

Steg 2

Smør stengene

Steg 3

Kontroller skruer og stabilitet

Steg 4

Rengjør teppet

Steg 5

Beskytt spillebordet

Et godt vedlikehold spillebord varer evig!