tracking

HVORDAN RENGJØRE EN PLAYSTATION-KONTROLL

lene

September 8, 2021

Dette trenger du

Steg 1

YTRE RENGJØRING AV KONTROLLEN

Steg 2

ÅPNE KONTROLLEN

Steg 3

FJERNE DELENE SOM SKAL RENGJØRES

Steg 4

INDRE RENGJØRING AV KONTROLLEN

Steg 5

MONTERING AV KONTROLLEN

Spilletid