Ønsker å skifte tak på huset samt skifte ut noen vinduer.