Planen er å pusse opp/anlegge en platting i skyggen av et par aldrende epletrær. Den eksisterende plattingen bære preg av tidens tann dels på grunn av neglisjert vedlikehold dels grunnet manglende grunnarbeid. Så arbeidetvil være å grave ut og gruse underlaget bygge plattingen og toppe det med en pergola til et tak” av planten “”blåregn”””””