Jeg vil pusse opp en ca 130 år gammel råkjeller med grue…