Jeg skulke pusse kjøkkenet mitt som har blitt for gammelt or dårlig. Jeg skulle bruke gaven også for å tette å bekjempe et hull som røttene kommer og sniker seg inn i kjøkkenet. Det er plagsom og slitsomt å høre røtter lyden. Håper jeg får gaven. Takk