Ønsker å bygge bod slik at vi får plass til alle tingene som nå lagres kaotisk under trappen