Tak og innvendig i Uthuset og huset trenger renovering av kjrllern