Uthuset/garasjen slik at guttene kan bruke det til verksted og opphold rom. Der gutte gjengen kan samles slik at de får meket i lag. Å ikke minst at de har en plass å være når de vil merke eller bare sitte bare å snakke sammen. Og at det kan brukes vår sommer høsten og vinter