Kjøpe huset til Mamma og helrenovere alle 3etasjer og gjøre det til vårt eget.. Garasjenplass til to biler og 5sykler..