Ønsker å få pusset opp inngangsparti og trappeoppgang i det huset vi har kjøpt nylig