Kjelleren ønsker å bygge utleie del men økonomien tillater ikke dette