Bolighus loft og tak står for tur. Eventuelt kjeller