Huset etter vannskade der forsikringen nekter og betale for seg.