Som det fremgår av bilde så mangler det en carport til min fine bil.