Flere prosjekter på hytta. Tak fasade noen vinduer verandadør osv …..