tracking

Vilkår og betingelser vinn en tur til Florida med WD-40®

1. AUTO CARE AS, org.no 947588648 («AUTO CARE»), Lindebergvegen 12, 2016 FROGNER (info@autocare.no) arrangerer konkurransen «Vinn en tur til Florida med WD-40» i perioden 03-02-2020 til 31-05-2020. Ved å delta i konkurransen samtykker du til disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene»). Kampanjemateriell relatert til konkurransen, inkludert all informasjon om hvordan du deltar i konkurransen, er også underlagt disse vilkårene og betingelsene. Hvis noen del av slikt salgsfremmende materiale bryter disse vilkårene, vil disse vilkårene gjelde.

2. Deltakerne må være fysiske personer, være minst 18 år og være bosatt i Norge. Ansatte og representanter for AUTO CARE AS eller noen av AUTO CARE AS konsernselskaper eller familiemedlemmer i samme husstand som slike personer er ikke kvalifisert til å delta. Andre personer som på noen måte er koblet til konkurransens prestasjoner eller utførelse, er heller ikke kvalifisert til å delta. AUTO CARE AS forbeholder seg retten til å kreve at deltakere skal bevise at de er kvalifiserte til å delta i konkurransen. Hvis vinneren blir ansett som uautorisert, forbeholder AUTO CARE AS seg retten til å dele ut en annen deltaker prisen og til å kreve tilbake premier som allerede er blitt tildelt.

3. konkurransen

Deltakelse
Deltakeren melder seg på via registreringsskjemaet på www.wd40.no ved å oppgi kontaktinformasjonen sin og svarer på spørsmålet «Hva er ditt favoritt bruksområde av WD-40 Multispray» og legger ut et bilde eller en video som illustrerer dette bruksområdet. Det er ingen gebyr eller krav å kjøpe for å delta i konkurransen. Kun ett bidrag pr. person.

Gevinster
Konkurransens 1. premie og såkalt Hovedpremien er en tur til Florida til en verdi av maksimalt 40 000 norske kroner i form av en reisesjekk fra Big Travel Sweden AB. Det er bare en (1) førstepremie, og vinneren av denne vil bli valgt ut etter konkurransens slutt (31. mai 2020).
I tillegg til 1. premie, vil vi bli tildelt fire månedsvinnere og 17 ukesvinnere. Tilbedelsen skjer som følger:
Det vil bli trukket til sammen 4 månedsvinnere. Vinner av månedspremie vil motta 1stk nettbrett av typen Samsung Galaxy Tab verdi ca. 2000 NOK. Månedspremiene trekkes i følgende uker: 10, 14, 19 og 23.
Det vil bli trukket til sammen 17 ukes vinnere. Vinner av ukes premie vil motta WD-40 produkter til en verdi av ca. 1000 NOK ihht Auto Care AS sin anbefalte utsalgspris inkl mva. Ukepremiene trekkes i følgende uker: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22 og 23.

Vilkår for deltakelse
Ved å delta i konkurransen, aksepterer deltakeren at hans eller hennes navn og konkurranseoppføring, både i tekst og muligens illustrert form, vil bli vist i markedsføringsmateriell relatert til konkurransen uten ytterligere betaling eller annen erstatning. Videre har AUTO CARE AS rett til å fortsette å bruke innsendte konkurranseoppføringer, både i tekst og illustrert form, i forbindelse med markedsføringen av WD-40 i løpet av en periode på fem (5) kalenderår fra 31-05-2020 etter konkurransens slutt.

Tekstbaserte og illustrerende (foto) konkurranseoppføringer kan ikke inneholde noe av følgende:

(i) Uautorisert publisering av opphavsretts beskyttet materiale
(ii) Koble til sider som inneholder ulovlig materiale
(iii) Etterlyser forbrytelser eller andre brudd på svensk lov
(iv) Raseri mot mennesker, sexistiske uttalelser eller annen trakassering
(v) Ulovlig skildring av vold eller pornografi
(vi) Hot, sladder eller løgner
(vii) Forakt, personlig krenkelse eller ærekrenkende stilling
(viii) Banne ord eller uanstendige ord
(ix) Brudd på personopplysninger

Tillegg for illustrerende konkurranseinnlegg (bilde)
Foto skal vise WD-40 Multispray («Produktet») i en anvendt kontekst der produktet er tydelig synlig. På bildet kan bare den aktuelle deltakeren være synlig og ingen andre personer kan sees på en slik måte at de kan identifiseres. AUTO CARE AS er ikke på noen måte ansvarlig for skader som følge av å delta i denne kampanjen.

Andre forhold
AUTO CARE AS forbeholder seg retten til å endre, innstille, avslutte eller avbryte konkurransen helt eller delvis etter eget skjønn, hvis det er grunn til å tro at konkurransen ikke kan utføres under disse vilkårene eller i tilfelle virus, datafeil eller interferens fra uvedkommende eller andre. årsak som er utenfor AUTO CARE AS rimelige kontroll og som kan forvrenge eller påvirke Konkurransens administrasjon, sikkerhet, habilitet eller riktig implementering. Verken AUTO CARE AS eller noen av selskapets selskaper er ansvarlig for forhold, omstendigheter, tap, feil eller forsinkelser forårsaket av hendelser utenfor deres kontroll, for eksempel (men ikke begrenset til) handlinger eller uaktsomhet fra leverandører valgt av AUTO CARE AS for å gi premien eller på annen måte kan forstyrre eller ødelegge konkurransen, eller som kan føre til tap eller skade på premien på vei til vinneren.

AUTO CARE AS kan etter eget skjønn avvise deltakere som registrerer seg eller prøver å registrere seg for konkurransen på en måte som AUTO CARE AS med rimelighet anser bryter disse vilkårene eller i seg selv er urettferdig overfor andre deltakere (for eksempel, men ikke begrenset til å tukle med konkurransen, juks, hacking, svindel eller annen uærlig prosedyre som intensjon om å irritere, tilsløre, true eller trakassere andre deltakere eller AUTO CARE AS og / eller noen av dets representanter).

Distribusjon av vinnere og valg av vinnere.
Vinnere blir valgt av AUTO CARE AS og påmeldingene bedømmes i henhold til den mest originale, interessante og / eller kreative begrunnelsen for alle komplette og riktig innsendte oppføringer mottatt av AUTO CARE AS innen ukes, måneds eller konkurranseperioden slutt 31-05-2020 for hovedpremien (hoved premien). Avgjørelser angående premieringene kan ikke påklages.

Vinnere blir kontaktet av AUTO CARE AS på e-post eller telefon senest 1 uke etter utløpet av den aktuelle konkurranseperioden. Fra det tidspunktet vinneren kontaktes, har han 7 dager på å bekrefte gevinsten. Hvis prisen ikke blir bekreftet innen 7 dager, vil premien bortfalle.
Månedlige og ukentlige gevinster sendes til vinnerens oppgitte adresse etter avstemming. Avsenderen er AUTO CARE AS. Hovedgevinster deles ut personlig eller sendes etter avtale med rekommandert til adressen bekreftet av vinneren.

Norsk lov skal gjelde for disse vilkårene. Tvister som oppstår ved konkurransen eller disse vilkårene skal avgjøres av norsk domstol.

4. Behandling av personopplysninger
AUTO CARE AS er ansvarlig for personopplysninger som du sender til AUTO CARE AS via registreringsskjemaet på www.wd40.no. Dette betyr at AUTO CARE AS har en plikt til å sikre at behandlingen av dine personopplysninger blir utført i samsvar med gjeldende lovgivning og prinsippene som er angitt i AUTO CARE AS personvernpolicy.
Din personlige informasjon vil bare bli behandlet med det formål å gjennomføre konkurransen og i samsvar med vilkårene ovenfor med støtte fra det juridiske grunnlaget for utførelse av avtaler og vår berettigede interesse for markedsføring av konkurransen og våre produkter. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med konkurransen er ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og konkurranseoppføringen din, forutsatt at du eller noen andre kan bli identifisert i bildet.

AUTO CARE AS vil via Easypromos og Mailchimp-tjenestene lagre dine personlige data under konkurransen, samt å gjennomføre markedsføringen beskrevet ovenfor. Dine personlige data, med unntak av illustrerende konkurranseoppføringer (se konkurransevilkår), blir slettet senest 2 måneder etter at konkurransen er avsluttet.

Dine personopplysninger kan deles med SEABs Group Company, WD-40 Company UK og / eller partnere i den grad det er nødvendig for å gjennomføre konkurransen, som også inkluderer levering av premien til vinneren.
For mer informasjon om hvordan AUTO CARE behandler dine personopplysninger, se AUTO CARE AS gjeldende personvernregler tilgjengelig her https://www.autocare.no, hvor du også finner kontaktinformasjon i tilfelle du vil kontakte oss.

Kontakt oss

Auto Care AS Lindebergvegen 12 2016 Frogner, Norway

© 2021 WD-40 Company