tracking

Hvordan bytte ABS-sensor på bilen

lene

October 2, 2021

Dette trenger du

Steg 1

UNDERSØK KRETSEN TIL ABS-SENSOREN

Steg 2

BYTTE DEL AV KABELEN

Steg 3

FORBEREDELSER

Steg 4

FJERN DEN GAMLE ABS-SENSOREN

Steg 5

MONTERING AV DEN NYE SENSOREN

Andre tips?