tracking

Hvordan bytte bremsevaier på sykkelen

lene

September 2, 2021

Dette trenger du

Steg 1

HVILKEN TYPE BREMS HAR DU

Steg 2

FJERN DEN ØDELAGTE VAIEREN

Steg 3

SETT INN DEN NYE BREMSEVAIEREN

Steg 4

KOBLE VAIEREN TIL SPAKEN

Steg 5

KOBLE VAIEREN TIL BREMSEN

Steg 6

JUSTER BREMSENE

Oppsumering