tracking

Hvordan bytte låsen på terrassedøren

Lene Bredesen

July 24, 2020

Dette trenger du

  • WD‑40® Multispray

  • Skrutrekker

  • Dørlås for utskifting (sjekk hva som er kompatibelt med døren din)

Steg 1

Inspiser dørlåsen

Steg 2

Smør med WD-40 Multispray

Steg 3

Fjern dørlåsen

Steg 4

Installer den nye låsen

Steg 5

Siste Finish

Oppsumering

© 2021 WD-40 Company.
Alle rettigheter reservert