tracking

Hvordan skifte batteri på bilen

lene

October 21, 2020

Dette trenger du

  • Et sett med skiftenøkler for å løsne muttere og batterifeste

  • Arbeidshansker, fordi batteriet inneholder syrer som kan skade huden din.

  • Et nytt bilbatteri.

  • WD‑40® Multispray for å fjerne smuss og eventuelt rust.

  • WD‑40 Specialist® Spray Grease for å beskytte batteripolene.

Steg 1

FJERN DET GAMLE BATTERIET

Steg 2

SETT INN DET NYE BATTERIET

Steg 3

BESKYTT DET NYE BATTERIET

Steg 4

KONTROLLER AT ALT FUNGERER RIKTIG

Steg 5

GJENNVINN DET GAMLE BATTERIET

KONKLUSJON