tracking

Hvordan installere en dimmebryter

Lene Bredesen

July 22, 2021

Steg 1

KONFIGURERE SYSTEMET

Steg 2

FJERN DEN GAMLE BRYTEREN

Steg 3

KOBLE TIL DIMMEBRYTEREN

Steg 4

FEST TIL VEGGEN

Steg 5

JUSTERINGSHJULET

Tilkall en elektriker.