tracking

HVORDAN VEDLIKEHOLDE SYKKELEN GJENNOM VINTEREN

lene

September 20, 2021

Steg 1

VEDLIKEHOLDE SYKKELEN GJENNOM VINTEREN

Steg 2

VINTERVEDLIKEHOLD AV SYKKELKJEDE

Steg 3

BESKYTT SYKKELEN MOT RUST

Steg 4

VÆR SYNLIG I TRAFIKKEN

Steg 5

TILPASS SYKKELEN

Steg 6

PROFESJONELL HJELP

EN VELHOLDT SYKKEL VARER LENGRE