Normalt kan du enkelt løsne en mutter fra bolten ved å bruke en skiftenøkkel. Men har det dannet seg rust mellom disse kan de sitte veldig hardt sammen. Da må du bruke andre metoder for å løsne rustne muttere og bolter. Her får du noen tips fra oss som kan hjelpe deg hvis du står overfor problemet med hardsittende muttere.

1.      Prøv med ekstra kraft

Før du prøver å fjerne rusten, kan du prøve å skru løs mutteren med ren kraft. Dette kan du gjøre ved å forlenge skaftet på skiftenøkkelen med f.eks. et stålrør. Da vil du få mye mer kraft å bruke.

Bruker du i tillegg litt WD-40 Fast Release Penetrant, som er en hurtigvirkende rustløser, vil dette lette motstanden og kanskje er dette nok til å løsne rustne muttere.

2.      Løsne rustne muttere med varme

Løsner ikke mutteren ved å bruke en forlenget skiftenøkkel, kan du prøve taktikken med varme. Bruk en propanbrenner og hold flammen ca. 13 mm fra mutterens overflate. Varm opp mutter og bolt i omtrent 15 sekunder.

Varmen fra propanbrenneren vil utvide mutteren og gjør at den løsner. Dette vil også bryte rustforbindelsene bolt og mutter har til hverandre.

Bruk verneutstyr som vernehansker og vernebriller når du bruker denne metoden.

3.      Bruk en stålbørste

Har du ikke tilgang til en propanbrenner, kan du bruke en stålbørste som du børster bort rusten med. Siden det er rust som forbinder mutter og bolt sammen, skal dette i teorien virke.

4.      Løsne rustne muttere med WD-40

Dette flerbruksproduktet er kjent for å være et motmiddel mot rust og som et forebyggende tiltak. Dynk den rustne gjenstanden i WD-40 og skrubb med en stålbørste.

Bruker du WD-40 regelmessig på bolter og muttere unngår du at de ruster fast. Hvis vanlig WD-40 Multispray ikke hjelper, anbefaler vi å bruke WD-40 Specialist Penetrant. Dette produktet er spesialdesignet til å trenge gjennom skitt og rust, slik at du enkelt kan løsne rustne muttere og bolter.

Tørk av overflødig produkt og vask hendene etter bruk.