Har du lurt på hvor ofte man skal ta service og smøre båtvinsjer? Vi anbefaler å gjøre dette før båtsesongen starter. Du burde også å gjennomføre en service i løpet av sesongen også. Sørg for å sjekke vinsjene dine før regattaen starter.

En service av båtvinsjer kan være så enkelt som å skylle de regelmessig med vann. Du må også sjekke båtens spindler, tannhjul, lægre, haker og fjærer etter tegn på korrosjon.

Prosessen med å smøre båtvinsjer er veldig enkel

Demontering, inspeksjon, avfetting, smøring og montering er ikke vanskelig. Prosessen er ganske metodisk, og her er hva du trenger å gjøre:

1.      Forberedeser

Sørg for å ha alle forbruksvarer og verktøy klart. Legg også ut hvite håndklær så ingen deler spretter unna for deg når du demonterer vinsjen.

2.      Jobb metodisk

Når du demonterer vinsjen, bør du legge utover delene på en metodisk måte, slik at du er sikker på hvordan du skal sette den sammen igjen.

3.      Avfetting og inspeksjon av vinsjen

Når du skal utføre vedlikehold og smøre båtvinsjer starter du med å rense bort skitt og gammelt fett. Styr unna bensin uansett hva du har hørt, da bensin lett kan skade plastkomponenter. Inspisere vinsjens tilstand ved å se etter flisete eller bøyde tenner i tannhjulene. Ikke glem å sjekke tennene inni trommelen til vinsjen.

Deretter bør du inspisere lagrene for å forsikre deg om de er uskadet og intakt. Se også over fjærer og haker om disse er i god stand. Sjekk grundig etter om det har begynt å korrodere. Hvis noen av delene er slitte, bytter du de ut etter behov.

4.      Monter vinsjen igjen

Montering er generelt det motsatte av demontering, i omvendt rekkefølge. Men du bør smøre delene etter hvert som du setter de sammen igjen. For denne jobben bør du bruke WD-40 Multispray. Områder du absolutt bør bruke WD-40 er på tannhjulet og tennene dens. Fjærer og haker derimot bør ikke smørers, fordi det kan påvirke vinsjens frie spinn.

Det neste du gjøre er å smøre rundt huset langs håndtaket på stikkontakten. Hvis du har en av de klassiske vinsjene, må du forsikre deg om at håndtaket er satt sammen riktig vei.

Når vinsjen er rengjort, smurt og montert sammen igjen, har du fått en vinsj som spinner lett og er klar for vind og hav! Så enkelt er det å smøre båtvinsjer.

Sjekk ut våre nettsider for mer informasjon, enten det er tips og triks eller du ønsker produktinformasjon.