Hva er korrosjon?

Korrosjon oppstår når et materiale forringes på grunn av miljøfaktorer. Korrosjon er en naturlig prosess som oppstår når tre betingelser er oppfylt:

  • Tilstedeværelse av fuktighet
  • En metalloverflate
  • Oksidasjonsmiddel (også kalt elektron akseptor)

Som et resultat av prosessen omdannes metall til et av dets salter, dvs. oksider/hydroksider/sulfider, avhengig av materialet. Metallet er kjemisk ustabilt og saltet er stabilt. En av de vanligste former for korrosjon er rust. Når jern ruster, er det jernoksid som lager den rødaktige substansen på overflaten.

Korrosjonseffekt på metall

Korrosjon påvirker metall på flere måter. Når metallstruktur korroderer svekkes materialet og de blir mer tilbøyelig til å kollapse. Når korrosjon starter, kan den spre seg raskt, noe som gjøre det nødvendig å være årvåken og forhindre at det i det hele tatt begynner.

 

Metoder for korrosjonsbeskyttelse

Metallvalg

En enkel metode for korrosjonsbeskyttelse er å benytte et korrosjonsbestandig metall. Aluminium og rustfritt stål er typiske eksempler på dette.

Beskyttende belegg

En kostnadseffektiv metode er å påføre et lag med maling. Maling virker som en barriere mellom metallet og elementene som hindrer strømmen av elektrokjemisk ladning som forårsaker korrosjon.

Pulverbelegg er også en kostnadseffektiv korrosjonsbeskyttelse. Et tørt pulver legges på overflaten av metallet. Deretter varmes metall og pulver opp til pulveret smelter på overflaten og lager et beskyttende belegg. Pulverblandinger som brukes til dette formål er polyester, nylon, uretan, epoksy og akryl.

Kontrollere miljøforholdet

Korrosjon er et resultat av en kjemisk reaksjon mellom metall og visse gasser tilstede i miljøet. Hvis tilstedeværelsen av disse gassene kan kontrolleres, forhindrer man kjemisk reaksjon. Enkle tiltak er å redusere eksponering for regn og atmosfærisk fuktighet. Komplekse tiltak vil være å kontrollere svovel/oksygen/klorinnholdet i miljøet.

Et eksempel på komplekse tiltak er å tilsette mykemiddel i vannkokere. Mykemidler fjerner kalsium og magnesium fra vann, som er svært reaktive metaller for korrosjon. Mykemidler håndterer også oksygeninnholdet og alkaliteten i vann.

Metallbelegg

Korrosjonsbeskyttelse kan oppnås ved å belegge overflaten av metallet med et annet metall som har et relativt høyere eller lavere potensialet for å oksidere.

Det finnes to typer belegg: anodisk beskyttelse og katodisk beskyttelse

Anodisk beskyttelse

Ved anodisk beskyttelse er overflaten dekket av et metall som er mindre reaktivt (f.eks. tinn). Tinn er langt mindre utsatt for korrosjon. Så lenge overflaten er helt dekket med tinn vil den være beskyttet. Årsaken til å kalle dette anodisk beskyttelse er at i denne prosessen blir metalloverflaten som skal beskyttes en anode.

Anodisk beskyttelse brukes til å beskytte oppbevaringstanker laget av karbonstål. Disse tankene brukes vanligvis til oppbevaring av svovelsyre og 50% kaustisk soda. Katodisk beskyttelse kan ikke brukes i slike omgivelser.

Katodisk beskyttelse

Å påføre et lag med Zink på overflaten av legert stål er et vanlig eksempel på katodisk beskyttelse. Denne prosessen er også kalt galvanisering. Zink er mer reaktivt med fuktighet enn stål, derav vil korrosjonen finne sted i zinklaget. Dette kalles katodisk beskyttelse på grunn av i denne prosessen blir metalloverflaten en katode.

Katodisk beskyttelse brukes vanligvis til beskyttelse av stålrørledninger som bærer vann eller drivstoff, vannvarmertanker, skipsskrog og offshore oljeplattformer.

Design

Et passivt mål for korrosjonsbeskyttelse er å designe konstruksjoner på en måte som hemmer korrosjon. Dette igjen øker levetiden og holdbarheten på alle metalloverflater, om de er beskyttet eller ikke. Ideelt sett bør design være slik at vann og støv ikke samles opp på overflatene, luft strømmer lett igjennom/over/under og det er lett å utføre regelmessig vedlikehold.

Rusthemmende middel

En annen metode for å forebygge korrosjon er å bruke et rusthindrende middel. Dette er kjemikalier som reagerer enten med metalloverflaten eller gasser i omgivelsene for å hindre de kjemiske reaksjonene som forårsaker korrosjon. De rusthemmende midlene påføres overflaten av metallet.

Det er to former å påføre rusthemmende midler. De kan enten blandes med et egnet løsemiddel, som igjen påføres overflaten. Eller de kan påføres ved bruk av vanlig dispersjonsteknikk.

Passivering

I denne prosessen legges et beskyttende materie (vanligvis en slags metalloksid) over metalloverflaten. Faktorer som påvirker det beskyttende materie er temperatur, pH i omgivelsene og kjemisk sammensetning av omgivende atmosfære. En av fordelene med denne prosessen er den flotte patinaen som dannes, og den blir bare vakrere med årene. Dette kan blant annet ses på tak med kobberfliser, et annet eksempel er Frihetsgudinnen. Patinaen, som er blågrønn, virker som en barriere mot korrosjon for kobberet under. Rusthemmende midler brukes vanligvis i fabrikker hvor det fremstilles kjemi, petroleumsraffinerier og fabrikker hvor de behandler vann.

WD-40 Multispray er et produkt du kan bruke med en gang. WD-40 beskytter metalldeler som er utsatt for elementene, det anbefales å bruke WD-40 regelmessig.