WD-40® står bokstavelig talt for Water Displacement (vannforskyvning), etter 40. forsøk.  Dette navnet er hentet rett ut av laboratorieboken til kjemikeren som utviklet produktet i 1953. Kjemikeren Norm Larsen forsøkte å lage et produkt som forhindret korrosjon – en oppgave som gjøres ved å forskyve vann. Norms utholdenhet betalte seg da han perfeksjonerte innholdet på sitt 40. forsøk. WD-40 er også et godt penetrerende smøremiddel

Hva gjør WD-40 MULTISPRAY?

WD-40® MULTISPRAY OPPFYLLER FEM GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER:

SMØRER: Produktets smørende egenskaper fordeler seg jevnt over flaten og fester seg på alle bevegelige deler.

PENETRERER: WD-40® MULTISPRAY løsner fastrustede metalldeler.

BESKYTTER: Produktet beskytter metalloverflater mot fuktighet og andre korrosive elementer.

RENSER: WD-40® Multispray trenger inn under smuss, skitt og fett. Bruk den til å fjerne smuss fra verktøy, utstyr og kjøretøy. WD-40® multispray  i flytende form (f.eks. 5 liter) løser opp  lim,  som forenkler fjerning av rester.

FJERNING AV FUKT: På grunn av fuktfjernende egenskaper, tørker WD-40® Multispray raskt ut elektriske komponenter for å hindre kortslutninger.

Hva inneholder WD-40 Multispray?

WD-40 Multispray er et allsidig produkt for bruk i hjemmet, garasjen og for proffer. Det er en sammensatt blanding av smøreoljer, additiver, overflateaktive stoffer og løsemidler, utviklet spesielt for smøring, gjennomtrengning, vannforskyvning, rengjøring og korrosjonsbeskyttelse på ulike metalloverflater. Vi kan ikke fortelle deg hva produktet inneholder da dette er vår best bevarte hemmelighet, men vi kan fortelle deg hva den ikke inneholder. WD-40 inneholder ikke fiskeolje. Den inneholder ikke kreftfremkallende stoffer. Den inneholder ingen tungmetaller. Den inneholder ikke stoffer som er på farelister. Den inneholder heller ingen silikon og WD-40 er syrefri. Det inneholder CO2 drivgass (i stedet for LPG) derfor får du mer produkt i hver boks.

Hva er holdbarheten for WD-40 Multispray?

WD-40® er et produkt med lang holdbarhet. Utviklet og produsert under strenge krav og spesifikasjoner. Produktet har nesten ubegrenset holdbarhet. Imidlertid påvirkes holdbarheten og levetid av mekaniske gjenstander som ventilenheten på aerosolboksen. Som sådan anses holdbarheten å være 5 år fra produksjonsdatoen. Produktet vil imidlertid som regel fungere utmerket i betydelig lengre tid. WD-40® skal lagres mellom 4 – 54 grader Celsius, og alltid ristes før bruk.