Hvordan kan design hjelpe i kampen mot rust?

Materialvalg er absolutt det primære tiltaket for korrosjonskontroll, med viktigheten av et godt design kan ikke understrekes nok. Godt design tar hensyn til hva som forårsaker korrosjon, og kombinert med riktig valg av metall øker dette motstandskraften mot rust betydelig.

Designere har mange hensyn å forholde seg til for å skape noe som er holdbart i lengden. Noen viktige punkter for beskyttelse mot rust og slitasje er:

Sikre avløp

Fukt er den vanligste årsaken til korrosjon. For tanker og lignende er det viktig at de kan dreneres og rengjøres. Kranene må plasseres på en slik måte at tanken kan tømmes fullstendig.  Andre detaljer er overganger og praktisk plassering slik at oppsamling av væske og fukt unngås.

Minimere temperatursvingninger

Designere av varmetransportutstyr må sørge for jevn temperatur på overflaten av materialet. Ved varme er materialet utsatt for termo-galvanisk korrosjon, mens kulde kan forårsake kondens. Kondens fører lett til korrosjon hvis det ikke fjernes umiddelbart.

Tilpasse tykkelsen på veggene

For god rustbeskyttelse må tykkelsen på veggene tas med i beregningen. Korrosjon og slitasje bryter kontinuerlig ned metall og reduserer tykkelsen. Hva med å gjøre veggene dobbelt så tykke?

Dette er ikke alltid mulig da konstruksjonen skal oppfylle en rekke krav når det gjelder vekt, tyngde og trykk. I tillegg kan det øke kostnadene betraktelig.

I stedet for tykkere vegger anbefaler designere å bruke WD-40 for å beskytte metall mot korrosjon.

Minimere hulrom

Design med små hulrom og sprekker samler fort fuktighet. Det er da viktig å jevnlig tørke over og vaske disse.

Noen ganger er det estetisk riktig å ha disse hulrommene. Bruk da WD-40 for å unngå rust og slitasje.

Forstå omgivelsene

For designere er det nødvendig å vite hvor konstruksjonen skal plasseres. Skal den oppbevares innendørs under tørre forhold eller skal den fungere utendørs og i all slags vær? Er den plassert i nærheten av havet, med mye saltvann, eller innenlands hvor luften er mer tørr? Designere må ta miljø og værforhold med i vurderingen av konstruksjonen.

Uansett anbefaler vi å bruke WD-40 på konstruksjoner av metall som oppbevares utendørs. Da beskyttes de mot elementene.

Sveise i stedet for å bolte

Bolter og skruer ruster fort, da de samler opp fuktighet. Designere bør tenke på å kun bruke bolter hvis det er absolutt nødvendig, og det er da viktig å ha nok luftsirkulasjon så fuktigheten ikke akkumuleres lett.

Når du ser alle hensyn designere må ta for korrosjonskontroll, kan du ikke unngå å legge merke til at WD-40 kan være det perfekte alternativet for neste alle – kan hende det til og med er bedre! WD-40 er perfekt for korrosjonskontroll, og beskytter alle metallgjenstander mot rust.