Penetrerende smøremidler er væsker med lav viskositet som brukes til å frigjøre festemidler eller andre mekaniske deler som har rustet. Det fleste penetrerende oljer har et løsemiddel med lav viskositet eller et medium som er flyktig. Væsken trenger inn i porene i metallet og avsetter et lag av oljen (vanligvis løsemiddelbasert) som fortrenger vann og legger igjen et beskyttende lag mot fuktighet. Penetrerende smøremidler kan også fungere som rengjøringsmiddel og korrosjonshemmer.

Penetrerende smøremidler sin funksjon

Hovedfunksjonen til penetrerende smøremidler er å løsne fastrustede eller fastfryste metalldeler. Den lave viskositeten i væsken gjør at den kan trenge inn i riller, sprekker og porer i metallet. Penetrerende smøreoljer er vanligvis en blanding av smøremiddel og løsemiddel. Løsemiddelet fortynner smøremidlet, reduserer viskositeten og øker mobiliteten.

Smøring

Penetrerende oljer gir smøring kun for en kort tid. På grunn av væskens natur reduseres friksjon, men siden oljen inneholder et flyktig løsemiddel, kan den lett forurenses. Når de fordamper, etterlater de en beskyttede film. Derfor er penetrerende smøremidler er tilsatt tilsetningsstoffer, for å øke væskens levetid.

Rengjøringsmiddel

Penetrerende smøremidler er særdeles effektive som rengjøringsmidler. De fjerner tjære, fett, lim og rust. Det skyldes at væsken er kan brukes som en løsemiddelrens eller avfettingsmiddel for å fjerne urenheter. Spray på og tørk deretter av med en klut.

Motstandsdyktig mot korrosjon

Det er penetrerende oljer som forhindrer korrosjon. Flertallet av penetrerende væsker har evnen til å fortrenge vann, noe som forhindrer oksidasjon.  Andre penetrerende væsker legger igjen et beskyttende lag som er ikke-ledende. Andre igjen er tilsatt korrosjonsinhibitorer som lager en beskyttende barriere mot korrosjon.

Typer

Kun olje

Dette er oljer som ikke er emulgerbare (blandbare). De brukes gjerne i maskiner i ufortynnet form. De består av en petroleum- eller mineraloljebase og inneholder vanligvis polare tilsetningsstoffer som vegetabilske oljer, fettstoffer, estere eller ekstreme tilsetninger som tåler trykk som svovel, klor og fosfor.

Emulsjonsvæsker / vannløselige væsker

Penetrerende smøremidler som er emulsjoner eller vannløselige, har relativt høyere fortynning og inkluderer en klasse av væsker som er betegnet High Water Content Fluids, HWCF (med høyt vanninnhold). Væsker som inneholder løselig oljer, skaper en emulsjon når de kombineres med vann. Disse oljene er fortynnet før bruk og deres nivåer av konsentrasjon går opp til 10 entrasjon går opp til 10 %.

Semi-syntetisk eller syntetiske væsker

Disse fremstilles vanligvis av syntetiske polymerer som polyglycol, diestere, estere, silikon, klorfluorkarboner og en blanding av vann og syntetisk væske. Syntetiske væsker er kjent for ekstremt høy motstand mot brann og er svært kostbar.

Tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer som tåler ekstra trykk (EP)

Formålet med å tilføre tilsetningsstoffer som tåler ekstra trykk er å forbedre motstanden mot slitasje og smøring av metalloverflater. Disse stoffene omfatter kjemisk reaktive midler som fosfor-, svovel- eller klorerte forbindelser, alle disse forbindelsene er kjemisk ustabile. Derfor, gitt et høyt stressmiljø, reagerer de med et metall som er tilstede for å danne et belegg. Belegget er en tynn film, bestående av en blanding av metallklorider, sulfider eller fosfider som avverger enhver form for vedheft ved å fjerne kontakt mellom metaller.

Korrosjonshemmere

Hensikten med å tilsette korrosjonshemmere er å eliminere eller minimere korrosjon. Ideelt sett gi korrosjonshemmeren den nødvendige effekten når den er tilstede i lavere konsentrasjoner. Korrosjonshemmere holder vanligvis til på overflaten som et resultat av elektrostatiske tiltrekningskrefter mellom den behandlede overflaten og molekylene eller reagerer med overflaten for å skape et passiveringsbelegg.

Mikro dispergeringsmidler

Formålet med mikrodispergeringsmidler er å fullstendig omslutte flytende og faste partikler som grafitt, bortitrid, molybdendisulfid eller polytetrafluoretylen (PTFE). I de fleste tilfeller tilveiebringes smøringen av dispergeringsmidlene når bæreren eller løsningsmidlet har fordampet.

Hvordan velge riktig penetrerende smøremiddel

Valg av penetrerende smøremidler krever analyse av produktegenskaper og spesifikasjoner.

Flammepunkt

Flammepunktet er den laveste temperaturen ved hvilken væsken fordamper for å danne en blanding i luften som er antennelig nær væskens overflate. Vanligvis er penetrerende oljer flyktige og har et lavt flammepunkt. Dette gjør at flammepunktet er en viktig funksjon som må vurderes, spesielt i elektriske applikasjoner, hvor gnister kan oppstå, eller applikasjoner som involverer høy temperatur. Syntetiske væsker og vannløselige oljer har høyere flammepunkt i forhold til rene oljer.

Drifttemperatur

Dette er temperaturområde hvor den gitte væsken viser sine effekter.

Dielektrisk styrke

Den dielektriske styrken representerer i hvilken grad det kan motstå passasje av en elektrisk strøm før den nedbrytes. Væsker med høy dielektrisk styrke brukes i situasjoner hvor det er passasje av høy elektrisk strøm som telekommunikasjon eller kraftoverføring.

Funksjoner

Vannforskyvning

Penetrerende smøremidler med vannforskyvning fjerner vann fra en overflate. Væsker som har lavere overlateenergi i forhold til vann vil bevege seg under fuktighet eller vann på den behandlede overflaten.

Ikke-skummende/lavt skum

Tilsetningsstoffer som gir ingen eller lavt skum brukes i væsker som skal brukes som kjølevæske eller i slipeapplikasjoner.

WD-40 Specialist Penetrant Spray er et umerket allround penetrerende smøremiddel og inneholder forbindelser designet spesielt for å løsne rustent metall.

Her kan du kjøpe WD-40 produkter

Har du andre tips om penererende smøremidler? Del de gjerne på vår facebook Original WD40 Norway eller vår Instagram side WD40Norway. Tagg innlegget med #WD40Norway.