Hageredskap holder lenger og fungerer bedre ved regelmessig vedlikehold. Rengjør og beskytt derfor etter hver gang redskapen brukes. En grundigere rengjøring bør gjennomføres ved sesongens slutt. Hvilke redskap, verktøy, maskiner og utstyr krever vedlikehold? Svaret er enkelt. Alt trenger regelmessig vedlikehold. Under finner du råd og tips om hvilke produkter som kan brukes for å gjøre jobben, hvordan rengjøre hageredskap.

Rengjøringsutstyr: Hageslange, vaskemiddel, kluter og håndkle, svamp, sprøyter

Rengjøringsverktøy: Børste, stålull, stålbørste og sandpapir

Smøring: Et smøremiddel som beskyttet mot fuktighet, rust og korrosjon

Sikkerhetsutstyr: Øyevern, hansker og støvmaske

Trinn 1 – Rengjøre hageredskap

Begynn med å fjerne alt av smuss. Smuss tiltrekker seg og holder på fuktighet, noe som fører til ytterligere rustdannelse. Hvis hageredskapene dine har bevegelige deler, bør disse demonteres. Rengjør smuss og rust ved hjelp av en stålbørste. Du kan bruke stålull for å fjerne hardt sittende rust. På større flater kan du også bruke en skrape. Sørg for grundig etter-tørking for å forhindre fuktighet.

Trinn 2 – Bruk sandpapir

Puss ned håndtak av tre ved hjelp av et middels grovt sandpapir. Dette vil gi en bedre overflate. Et sandpapir kan også brukes til å fjerne eventuell rust og lette polering av metall.

Trinn 3 – Sliping av hekksakser er en del av rengjøre hageredskap

Etter rengjøring av hageredskap og fjerning av rust og smuss kan det være behov for sliping. Prøv å beholde den opprinnelige formen på redskapen. I enkelte tilfeller kan det være behov for å bruke redskaper til andre formål som gjør at den opprinnelige fasongen/formen må endres.

For å slipe redskap kan du bruke et middels eller fin slipe sten for å slipe f.eks. sakser, spader, hakker og andre redskaper. Pass på at du alltid skyver bort fra kroppen din. Ikke bruk olje mens du sliper, da løse metalldeler vil feste seg til slipesteinen.

Det er viktig å slipe redskapene på slutten av sesongen.

Trinn 4 – Smør verktøyene

Dette er en av de viktigste trinnene når det gjelder å rengjøre hageredskap og holde fuktighet, rust og korrosjon unna. Bruk WD-40 Multispray. Produktet rengjør, smører og beskytter hageutstyr og verktøy. Ved å bruke WD-40 multispray  vil du forlenge levetiden på verktøyet.

Forebyggende vedlikehold

Her er noen forebyggende vedlikeholds-tips for å sikre at redskapen fungerer optimalt:

  • Skyll av gjørme med en hageslange hver gang du bruker hageredskapene. Våt jord fester seg til verktøy og er en av hovedårsakene til rust.
  • Bruk en børste for raskt å fjerne smuss og annen skitt. Du kan også bruke tynner for å fjerne sevje.
  • Bruk et håndkle eller en klut til å tørke verktøyene før de settes bort for lagring.
  • Ikke la redskap ligge på bakken over lang tid
  • Spray på WD-40 Multispray for å hindre rust og korrosjon

Rengjøre hageredskap etter bruk er en god investering. Dette vil forhindre opphopning av støv og fuktighet, noe som fører til korrosjon og rust. Levetiden vil forlenges betraktelig ved jevnlig vedlikehold. Lagret redskap innendørs hvis mulig.

Lykke til med hagearbeid!

Sjekk ut våre nettsider for mer informasjon, enten det er tips og triks eller du ønsker produktinformasjon.