Jern er et metall som har utallige praktiske anvendelser. Det brukes vanligvis til konstruksjonen i bygninger. Da jern er sterkt og formbart, brukes det også til dekorative formål. Jerngitter er en estetisk funksjon på hus som også gir sikkerhet. Jern har også en stor svakhet, og det er rust. Det er ekstremt utsatt og det er ingen tiltak somgir fullstendig rustbeskyttelse. Tiden det tar før jernstrukturen blir til rust, avhenger av hvilken type jern som brukes.

Rustfritt stål og aluminium bruker lengre tid før det begynner å ruste. Det skyldes at begge disse har en rustbeskyttende tynn hinne på overflate.  Stål alene begynner raskt å ruste. Det tar bare en dag eller to før et stålprodukt under åpen himmel begynner å ruste.

Rust er jernoksid, og er resultatet av en reaksjon mellom jern og fuktighet. Rust sprer seg raskt, og forblir det ubehandlet, kan det føre til at alt jernet ruster fullstendig bort. Rust kan fjernes, men det er en tidkrevende prosedyre.

By Photographee.eu – Adobestock.com

Rustprosessen

Jernoksid dannes raskt fordi jern reagerer veldig lett med oksygen. Stål eller jern som ruster er en elektrokjemisk reaksjon, kjent som korrosjon. Korrosjon skjer når tre forhold er tilstede – eksistensen av en katode, en anode og en elektrolytt.

Katode: En katode er en elektrode som avgir frie elektroner til vakuum, til en elektrolytt, til en halvleder eller til ionisert gass. Den representerer motparten til en anode, denne tar opp elektroner. Katode kommer fra gresk å synke mens anode kommer av å stige.

Anode: En anode er en elektrode som tar opp frie elektroner fra vakuum, fra en elektrolytt, fra en halvleder eller fra ionisert gass. Den representerer motparten til en katode, denne avgir elektroner. Anode kommer fra gresk å stige mens katode kommer av å synke.

Elektrolytt: En elektrolytt er et stoff som inneholder frie, bevegelige ioner og som derfor er elektrisk ledende. Ioner er her ladningsbærerne hvor det i metaller er frie elektroner som bærer ladningene. De fleste elektrolytter inneholder ioner i en vannbasert løsning. Slike elektrolytter kalles derfor ioniske løsninger.

Når et metall korroderer overfører elektrolyttvæsken oksygen til anoden. Når oksygen og metall kombineres, frigjøres elektroner. Når elektroner strømmer til katoden gjennom elektrolytten, forsvinner anodemetallet.

Enklere fortalt er korrosjon tilstedeværelsen av jern, oksygen og vann.

Når vann kommer i kontakt med jernstruktur, er det to ting som skjer.

  • Vann reagerer med karbondioksid i atmosfæren for å danne karbonsyre, som blir elektrolytten. Syren oppløser jernet.
  • Vannet deler seg i oksygen og hydrogen. Jern og oksygen reagerer for å danne jernoksid. I denne prosessen befris elektroner som strømmer til katoden, som enten kan være et annet metall eller til en annen del av jernstrukturen.

Kjemiske forbindelser i sjøvann, surt regn og saltbelagte veier, gir sterkere elektrolytter enn bare vann. Derfor ruster det fortere ved havet og hvis du kjører på vinterveier hvor de salter mye. I disse tilfellene er det veldig viktig å påføre et rustbeskyttelses produkt på jern- og stålkonstruksjoner og at det vedlikeholdes regelmessig.

Det er en rekke måter å rustbeskytte jernstrukturer. Produktet som brukes dekker overflaten med et beskyttende lag som forhindrer at korrosjon oppstår.

Oppofrende belegg

Rust kan forhindres ved å belegge overflaten med et annet metall som er mer eller mindre reaktivt med fuktighet.

Det finnes to typer oppofrende belegg: anodisk beskyttelse og katodisk beskyttelse

Anodisk rustbeskyttelse

Ved anodisk beskyttelse er jernstrukturen dekket av tinn eller et annet metall som er mindre reaktivt. Tinn er et vanlig eksempel på rustbeskyttelse. Tinn har langt mindre sannsynlighet i å reagere med fuktighet, og så lenge jernstrukturen er dekket med tinn vin den være trygg for korrosjon. Årsaken til at Tinn er en anodisk beskyttelse er at i denne prosessen blir jernstrukturen til en anode.

Anodisk beskyttelse brukes til å beskytte oppbevaringstanker laget av karbonstål. Disse tankene brukes vanligvis til oppbevaring av svovelsyre og 50% kaustisk soda. Katodisk beskyttelse kan ikke brukes i slike omgivelser.

Katodisk rustbeskyttelse

Et vanlig eksempel på katodisk beskyttelse er sink. Sink er en vanlig rustbeskyttelse, prosessen er også kjent som galvanisering. Sink er mer reaktivt med fuktighet enn jern, derfor vil korrosjonen finne sted i sinklaget. Den vil oksidere og danne et sinkoksid, som igjen beskytter den underliggende jernstrukturen. Årsaken til at dette kalles katodisk beskyttelse er at i denne prosessen blir jernstrukturen til en katode.

Katodisk beskyttelse brukes vanligvis til beskyttelse av stålrørledninger som bærer vann eller drivstoff, vannvarmertanker, skipsskrog og offshore oljeplattformer..

Rustbeskyttelse: Blånering

Blånering av stål er en annen vanlig metode for rustbeskyttelse. Det er ikke så effektivt som katodisk og anodisk beskyttelse. Det er en foretrukket metode for mindre gjenstander av stål. Blånering er en elektrokjemisk oksideringsprosess der jern eller jernlegeringer som stål får et beskyttende lag av jernoksider. Den blå eller blåsvarte fargen skyldes treverdig jernoksid magnetitt. Magnetitt er lite reaktivt og tar opp samme volum som jernet som konverteres, slik at metallet får en beskyttende overflate. Den svarte eller blå fargen er vanligvis foretrukket for skytevåpen, men blånering brukes også noen ganger på smykker og andre dekorasjonsgjenstander. Avhengig av hvordan prosessen utføres kan metallet får en blå, svart, brun eller grå overflate. Brunfargen skyldes toverdig jern, rust.

Rustbestandig maling

Rustbestandig maling, er en svært kostnadseffektiv rustbeskyttelse. Sammen med primer gir den en barriere mot utemiljøet. Beskyttelsen kan vare lenge hvis man er flink med regelmessig vedlikehold.

Slushing Oil

En annen rustbeskyttelse er slushing oil. Slushing oil er et voksbasert materiale som sprøytes inn i overflaten på jernstrukturen. Bruks ofte i skip og biler.

En umiddelbar og effektiv rustbeskyttelse er WD-40 Multispray.