Garasjeporten er den største bevegelige delen av huset ditt og den går opp og ned omtrent tusen ganger hvert år. Vedlikehold av garasjeport er da viktig, så den beveger seg jevnt og fungerer godt. I tillegg unngår du unødvendige reparasjoner og garasjeporten varer lengre. Du bør gjennomføre vedlikeholdet hver tredje måned.

Vedlikehold av garasjeport er ikke vanskelig. Er du usikker på hvordan du gjør dette? Her er noen tips og triks til hva du bør gjøre og tenke på.

 

1.      Rengjøring av skinner

En del av vedlikehold av garasjeport er å unngå knirk. Lager garasjeporten en knirkende lyd eller går tregt skal du rengjøre skinnene før du bruker et smøremiddel. Dette for å unngå opphopning av smuss som kan ha lagt seg i sporene.

Bruk en våt klut til å tørke innsiden av skinnene på garasjeporten. Når skinnene er rene, tørker du over med en tørr klut før du bruker et smøremiddel. WD-40 er et ideelt smøremiddel for garasjeporter, den løsner også fastsittende smuss.

 

2.      Forsegling mot fuktighet

For å spare energi kan du feste tetningslister rundt porten. Dette forhindrer også fuktighet å trenge inn i garasjen. Tetningslister bør påføres på undersiden av porten, på dørrammen og mellom panelene for effektivt beskyttelse.

 

3.      Justering av sensor hører innunder vedlikehold av garasjeport

Sensorene er en viktig komponent for at garasjeporten skal fungere skikkelig. Fungerer de ikke som de skal, kan de ha blitt slått ut av linjen og trenger justering. Du trenger kun å skyve de forsiktig i riktig retning. De må møte hverandre for å være i riktig posisjon. Hvis de ikke er riktig justert vil du se en indikatorlampe blinke.

4.      Tilbakestille garasjeporten

Slutter garasjeporten å virke før den når gulvet, eller er det andre ting som ikke stemmer, kan det være nødvendig å tilbakestille garasjeporten. Det er spesifikke instruksjoner for hver garasjeport, men de grunnleggende trinnene er:

  • Steng strømforsyningen
  • Vent 10 sekunder
  • Skru på strømmen igjen.
  • Trykk på pil-ned knappen til garasjeporten når gulvet og er helt lukket.

 

5.      Riktig smøremiddel

Det viktigste punktet for vedlikehold av garasjeport for effektiv drift er riktig smøring. Det finnes spesialprodukter for smøring av garasjeport, men vi anbefaler WD-40. WD-40 har påtatt seg denne smørejobben i over 60 år. Den smører alle deler som kjettingskinne, metallvalser, kulelagre, hengsler, låser og armstag. I tillegg gir WD-40 beskyttelse mot fuktighet som fører til rust og korrosjon. WD-40 tåler både varme og kulde, og tiltrekker seg ikke smuss, som olje og fett kan gjøre.

Dette er delene du bør spray med WD-40 Multispray:

  • Fjærer: Spray generøst med WD-40 på fjærene til de er godt dekket, men sørg for at det ikke renner.
  • Hengsler: Smør spesielt punktene der hengslene dreier. PS: Ikke på plasthengsler.
  • Valser: Påfør WD-40 på alle valsene.
  • Lås: Dekk låsene helt med WD-40 hvis du har problemer med å åpne og lukke de.

 Sjekk ut våre nettsider for mer informasjon, enten det er tips og triks eller du ønsker produktinformasjon .