Alle vet hvor rotete det kan bli når du arbeider med betong. Betong klistrer seg til alt utstyret og verktøyene du bruker og når det tørker danner det et veldig hardt belegg. Forebyggende vedlikehold er også vanskelig å få til, da det er umulig å unngå at du søler noen flekker med sement. I denne artikkelen kommer vi med tips til hvordan fjerne betongrester.

Selv om det kan virke som en uoverkommelig jobb å fjerne betong fra metall, er det noen metoder du kan teste ut.

Bruk formolje

Du kan spare deg for mye arbeid ved å bruke formolje til forebyggende vedlikeholdstiltak. Formolje gjør at betongen slipper lettere fra overflater. Spray utstyr og forskaling med formolje, dette skaper da en barriere mellom metallet og betongen.

Formolje er kjent for å kombinere mineraloljer slik at sementen ikke misfarges. Disse produktene består også av spesielle frigjøringsmidler som hjelper metallet å avvise betong så den ikke klistrer seg fast til overflaten.

Dette er det tyngste tipset for forebyggende vedlikehold du kan gjøre før du setter i gang med å arbeide med betong. Da vil jobben med å fjerne betongrester i etterkant være betydelig lettere.

Bruk en betongrens

Dette er en vanlig strategi når det gjelder å fjerne betongrester fra metall. Det finnes mange forskjellige produkter for betongfjerner på markedet, og alle disse kan brukes til å fjerne betongrester fra maskiner og verktøy.

Spray på betongrens på overflatene som må rengjøres, produktet vil danne et skum som bryter båndene mellom mørtel og betong. Denne typen betongrens er trygg å bruke på verktøy, kjøretøy, maskiner og andre overflater som har blitt nedsprutet med betongflekker.

Hvordan bruke betongrens

Steg 1

Bruk riktig beskyttelsenvern som hansker og vernebriller.

Steg 2

Test produktet på et lite synlig område på utstyret for å forsikre deg om at overflaten tåler behandlingen.

Steg 3

Spray på nedenifra og opp på utstyret eller maskinen du skal rengjøre.

Steg 4

Betongen vil bli til en grøtaktig masse som du kan bruke høytrykkspyler til å fjerne.

Steg 5

Rengjør gjenstanden med lunkent vann for å fjerne betongrester og kjemirester. Tørk godt etterpå.

Rengjøring med WD-40

Når mørtel og betong har herdet til metalloverflater, vil det gjerne misfarge metalloverflaten. For å fjerne disse misfargingene trenger du et kjemisk produkt som WD-40 Multispray. Dette produktet er trygt å bruke på metallgjenstander på grunn av sine svake syrer.

Bruker du sterkere kjemikalier, anbefaler vi at du bruker vernebriller og verneklær. Sammen med dette trenger du også et åndedrettsvern, fordi reaksjonen kan gi skadelig røyk.

Nå vet du hvordan du skal fjerne betongrester, og du kan rydde opp etter deg når prosjektet er ferdigstilt.

Her får du flere tips til hvordan fjerne sement