Korrosjon er en prosess der metall brytes ned ved nærværet av oksidasjon. Et normalt eksempel på dette er rust. Ved tilstedeværelse av fuktighet vil det dannes jernoksid på overflaten av metallet. Dette er et problem for alle som er i besittelse av metallprodukter; biler, bygninger, båter, fly og andre gjenstander som er bygget på metall. Enhver huseier og bedrift bør vite hvordan forhindre rust på sine gjenstander av rust. Her er noen tips til hvordan du forhindrer korrosjon:

1.      Hvordan forhindre rust ved å beskytte metalloverflaten

Uniform korrosjon skjer når hele overflaten er under angrep, for eksempel et ubeskyttet tak av metall som er utsatt for regn. Her vil hele taket bli påvirket med samme mengde regn, og korrosjon oppstår i jevn hastighet over det hele.

Den beste korrosjonsbeskyttelsen er å skape en beskyttende barriere mellom metalloverflaten og korroderingsmiddelet (altså regnet). Som barriere kan du bruke elektrokjemiske løsninger, oljebaserte tetningsmidler eller maling. Ved nedsenkning eller underjordisk korrosjon fungerer katodisk beskyttelse helt fantastisk.

2.      Korrosjonsbeskyttelse ved å stanse jernstrømmen fra det ene metallet til det andre

Her snakker vi om galvanisk korrosjon, som oppstår når to metaller har forskjellige potensialer for elektroder og en ekstra tilstedeværelse av elektrolytter også er tilgjengelig (for eksempel saltvann). Ved å danne et beskyttende belegg over begge overflatene, som vil forhindre alle elektrolyttene. Dette er hvordan forhindre rust som er galvanisk korrosjon.

3.      Unngå kilder til miljøklorid

Når det passive beskyttende laget på metalloverflaten ødelegges på et mikroskopisk nivå kalles det punktkorrosjon. Dette kan utgjøre store konsekvenser, da de strukturelle integritetene i disse gjenstandene blir ødelagt. Resultatet er at det oppstår galvanisk korrosjon på overflaten i mikroskopisk skala.

Hvordan forhindre rust av denne typen? Det bør påføres et beskyttende lag på metalloverflaten med oljebaserte tetningsmidler eller elektrokjemiske løsninger. Er overflaten utsatt for høye verdier av klorider, som saltvann, kan du i tillegg også bruke katodisk korrosjonsbeskyttelse.

4.      Hvordan forhindre rust med WD-40

Dette produktet er kjent som et veldig godt tiltak for å forebygge mot rust, i tillegg så fjerner det rust effektivt. Spray området som skal behandles og la det virke, så går du over med en stålbørste for å rengjøre flaten for rust. Test alltid først på et lite synlig område, for å sjekke om overflaten tåler produktet.

Ved å påføre WD-40 regelmessig på overflatene har du en god korrosjonsbeskyttelse.

Har overflaten du skal beskytte eller fjerne rust fra, mange kroker og kriker eller er full av skitt, anbefaler vi å bruke WD-40 Specialist Penetrant. Denne trenger inn i vanskelig tilgjengelige områder.

Dette var våre tips til hvordan forhindre rust.